Aktuella projekt

Atrium LjungbergGruppen - Utveckling av förhandlings-kompetens
BFAB - Förhandling
EnergroRetea - Konsultutveckling
Fortum - Affärsmannaskap, Kvalitetsutveckling
Geosigma - Konsultutveckling
Pharmadule Emtunga - Processutveckling i komplexa entreprenader
Sweco - Ledarutveckling och projektledarträning
Midroc Electro - Sälj- och projektledarutveckling
Schneider Electric (i Sverige och internationellt) - Sälj- och projektutveckling
Ramböll (Sverige, Norge) - Affärsmannaskapsutveckling
Ericsson - Global Key account management
Flextronics International - Processutveckling, Flextronics Design
WSP - Affärsmannaskap
Vattenfall - Utveckling av säljorganisation samt målstyrning
AB Åbro Bryggeri - Ledarutveckling och målstyrning