Presentation - Ivar Ekman mail

Examen:
Master of business science, IMD 1976 Pol.Mag, Stockholms universitet 1967

Nuvarande verksamhet:
VD, Samkonsult sedan 1981. Kursledare på IFL (Institutet för företagsutveckling)

Tidigare verksamhet:
Marknadsdir Honeywell Bull 1979-81
Marknadsdir m fl befattningar Statskonsult 1971-79
Konsult inom Sevenco AB 1969-71
Byrådir Statskontoret, datorupphandling 1967-69


Hos oss arbetar

Lars-Erik Rällsjö Konsult med inriktning mot IT-lösningar
Klas Hamrin Konsult med inriktning mot affärsutveckling inom elektronikområdet

Eva Danielsson
Utbildningsadministratör, assistent samt ekonomiansvarig

I vårt nätverk ingår
Fernia Konsulting
Team Training
Olson AB
m fl