Samkonsult
”Utveckling av affärskraft i system- och anläggningsverksamhet”


Sedan 30 år har vi utvecklat ledarskap och affärsmannaskap inom företag med projekt som en viktig del av sina affärer.
Vi har drygt 150 framgångsrika nordiska företag på vår referenslista. Beställ den gärna genom ett mail till oss.

Våra konsultationsområden:
- Lednings- och chefsutveckling
- Strategi- och marknadsutveckling
- Utveckling av säljeffektivitet
- Förhandlingsträning och affärsmannaskap
- Projektstyrning
- Eftermarknadsutveckling och service management

Inom branscherna:
- Konsulter och IT-leverantörer
- Industriföretag
- Entreprenörer och anläggare
- Fastighetsägare – förvaltare
- Energibranschen
- Övriga serviceintensiva företag

Fokusområden:
- Strategi och affärsutveckling
- Processutveckling
- Kompetensutveckling
- Metoder bl a för målstyrning samt mätning av
- kund- och personalattityder
- Avancerade beteendeutvecklande affärsspel

Konceptbeskrivningar: